Opleiding

Op deze pagina zijn de opleidingstrajecten beschreven van het orkest, de tamboers en de majorettes.

Opleiding orkest

Het opleidingsprogramma voor Orkestleden is onderverdeeld in twee stappen, namelijk basis- en vervolgopleiding.

Basisopleiding
De basisopleiding van leerlingen wordt verzorgd door een aantal leden van het orkest. Deze leden worden begeleid door de orkestdirigent en vormen samen de werkgroep Opleiding.

Op dit moment wordt er door deze werkgroep lesgegeven op klein koper (trompet, cornet en bugel). Een klein koper instrument bespelen kan al vanaf circa 7 – 8 jaar, mits de voortanden zijn gewisseld. Een beugel hoeft geen belemmering te zijn en een vooropleiding, van bijvoorbeeld blokfluit of Algemene Muzikale Vorming, is niet nodig. Er wordt wekelijks een half uur lesgegeven. In overleg met de docent wordt de les ingepland. Veelal worden de lessen geven in ‘t Duifhuis.

De leerling wordt opgeleid voor het meespelen in het fanfareorkest. Na ongeveer een halfjaar kan de leerling meespelen in het jeugdorkest om het samenspelen te oefenen. Er is ongeveer 1,5 tot 2 jaar muziekles nodig om een klein koper leerling onder begeleiding een derde partij mee te laten spelen in het fanfareorkest.

Naast de contributie betaalt de leerling de kosten van de basisopleiding. Deze zijn 50 euro per kalenderjaar en dienen vooraf te worden voldaan. Hiermee worden gedeeltelijk de kosten van de huur van de lesruimte, regulier onderhoud aan het verenigingsinstrument, professionele begeleiding van de werkgroep en afschrijving instrument bekostigd.

Vervolgopleiding
De vervolgopleiding wordt gegeven voor professionele docenten. Deze opleiding is bestemd voor leerlingen die de basisopleiding hebben afgerond of voor leerlingen waarvoor geen basisopleidingsdocent (orkestlid) aanwezig is. De lesduur is veelal 20 minuten per week. Er zijn zo’n 40 lessen per jaar. In overleg met de docent wordt de les ingepland en tevens wordt de leslokatie afgesproken.

Leerlingen kunnen vier landelijk (OC&W) erkende diploma’s (A, B, C en D) behalen. Gemiddeld duurt het behalen van een diploma 2 tot 3 jaar en na het behalen van het eerste diploma (diploma A) heeft een leerling de voldoende basisvaardigheden opgedaan om in het fanfareorkest zelfstandig mee te gaan spelen.

Naast de contributie betaalt de leerling lesgeld aan de professionele docent. Het is mogelijk om de lesgelden deels vergoed te krijgen door een declaratie bij de vereniging in te dienen. Meer informatie hierover is hier te vinden.

Materiaal en overige kosten
De leerlingen van de basis- en vervolgopleiding kopen hun eigen lesmateriaal en lessenaar. Eveneens wordt verwacht dat de leerling onderhoudsmateriaal (ventielolie, buizenvet, borstels, etc.) aanschaft en dat het instrument goed wordt onderhouden, zie instructie. Examen- en reiskosten zijn voor eigen rekening.

Declaratie van lesgeld
De regels voor het declareren van lesgeld zijn:

  • De leerling betaalt de geldende contributie per maand vanaf het moment van aanmelding.
  • De lessen worden gegeven door een gediplomeerd docent(e).
  • Declaratie is alleen mogelijk voor de leerlingen die les krijgen van een professionele docent.
  • In eerste instantie zijn alle leskosten voor eigen rekening. Aan het einde van het kalenderjaar kan er een tegemoetkoming worden aangevraagd bij de penningmeester door middel van het Declaratieformulier Opleidingen. De vereniging vergoedt maximaal van € 100 per kalenderjaar gebaseerd op 40 lessen. De overige kosten (lesboeken, examenkosten, etc.) zijn voor eigen rekening.
  • De regeling start op 1 januari 2010 en eindigt bij een bestuursbesluit.
  • Iedere leerling dient vooraf een verzoek in te dienen bij de penningmeester.
  • De hierboven genoemde vergoedingen worden uitgekeerd als er geen achterstand is in de betaling van de contributiegelden.

Informatie
Meer informatie over opleiding is te verkregen bij de leden van de WG Opleiding of het bestuur.

Onderhoud Blaasinstrumenten
Blaasinstrumenten moeten regelmatig worden schoongemaakt en worden onderhouden. De firma Adams heeft hierover een Onderhoudsboekje blaasinstrumenten gemaakt.

Opleiding tamboers

De opleiding van tamboers wordt gedaan in groepsrepetities.

Opleiding majorettes

De opleiding van majorettes wordt gedaan in groepsrepetities, zie pagina Majorettes.

Reacties zijn gesloten.