Algemene informatie

Fanfarekorps “De Volharding” uit Deil bestaat uit het fanfareorkest, de mini- en majorettes, de tamboers en de blaaskapel “De Lingerakkers”. De vereniging is opgericht op 18 februari 1902. De vereniging draagt formeel de naam “Het Fanfarecorps De Volharding”.

Repetities

Repetitie van: Wanneer: Tijd: Locatie:
– Fanfareorkest Dinsdagavond 20:00-22:00 Dorpshuis ’t Duifhuis
– Majorettes Vrijdagavond 17:30-20:15 Dorpshuis ’t Duifhuis
– Tamboers Dinsdagavond 18:30-20:00 Dorpshuis ’t Duifhuis
– Blaaskapel Zaterdag (1x per maand) 16:00-18:00 Teus en Gonnie Verweij

Plaats:  ’t Duifhuis, Benedeneindseweg 2 Deil. T 0345 – 651509.

Bij verhindering afmelden bij één van de bestuursleden of kaderlid.

Contributie

Voor leden € 10 per maand
Voor jeugdleden (t/m 17 jaar) € 7,50 per maand

De contributie wordt via een automatische incasso iedere maand of kwartaal van geïnd. Nadat het inschrijfformulier volledig is ingevuld en ondertekend zal de penningmeester de automatische incasso laten ingaan vanaf de eerste dag van de volgende maand.

Bankrekening (IBAN) van de vereniging is NL78RABO0313103399.

Lidmaatschap

Aanmelding en opzegging via e-mail secretaris@fanfaredevolharding.nl.

Uniform (fanfare-orkest en tamboergroep)

Het uniform is eigendom van de vereniging en wordt in bruikleen gegeven aan de leden. Het uniform bestaat uit een uniformjas (of blousonjack), gilet, pantalon, stropdas en pet. De leden dienen zelf te zorgen voor een wit overhemd, zwarte sokken en zwarte schoenen.

Bij optredens/activiteiten wordt het uniform gedragen. Als er staand of lopend wordt opgetreden dan wordt de pet gedragen. Wordt er zittend opgetreden, dan is dat zonder pet. Eventuele wijzigingen hierop zijn voorbehouden aan het bestuur.

Het uniform dient door de leden zelf te worden onderhouden conform onderhoudsvoorschrift. Bij het einde van het lidmaatschap dient het uniform te worden gestoomd alvorens het weer in te leveren.

Beheer uniformen fanfare/drumband: Rieneke van Gelderen.

Uniform (majorettes)

Het uniform is eigendom van de vereniging en wordt in bruikleen gegeven aan de leden. Ook de bijbehorende onderdelen (baton, pompon e.d.) zijn eigendom van de vereniging. Het reinigen/wassen van de majorettepakjes wordt niet door de leden gedaan, maar gebeurt op één plaats.

Beheer uniform majorettes: Diana Kievit 0345-651773

Aanschaf

Het op kosten van de vereniging aanschaffen van materiaal (muziek, instrumenten, hulpmiddelen, etc.) is alleen toegestaan mits vooraf toestemming is verleend door het bestuur.

Vaste optredens/concerten

Op de eerste zaterdag van het jaar is er een Nieuwjaarsconcert in de kerk in Enspijk. De vierde zaterdag van maart is het voorjaarsconcert in het Duifhuis in Deil. Op Koninginnedag en bij de intocht van St.Nicolaas is de vereniging altijd aanwezig. En ook de jaarmarkten in Enspijk (3e zaterdag in juni) en Deil (1e zaterdag einde zomervakantie regio midden) worden muzikaal opgeluisterd.

Donateurs

De vereniging heeft een groot aantal donateurs. Direct na de zomervakantie gaan de leden bij de donateurs langs met de jaarlijkse kwitantie. Alle leden worden gevraagd hieraan hun bijdrage te leveren.

Reacties zijn gesloten.